Cornelia si Lupu Rednic

Cornelia Rednic si Pindu – Du-mi la fantana (Vol 2)

 • Du-mi la fantana

  1
 • Deadi soarli

  2
 • Gura ta

  3
 • Scoala ni ti vruta

  4
 • Di alargu vruta mea t ascriu

  5
 • Lilici di primveara

  6
 • V alas cu ghini

  7
 • Iasi inveasta

  8
 • Ita

  9
 • Piturnichi dit paduri

  10
 • Ni amanasi vrute

  11
 • Nu ti du lai iori

  12
 • Feata nica

  13
 • Armana mea

  14
 • Afireati vruta

  15