Cornelia si Lupu Rednic

Cornelia Rednic si Pindu – Asculta-mi gione arman (Vol.1)

 • Aculta-mi glone arman

  1
 • Armane mea

  2
 • Hai Dafina (Armanasca

  3
 • Haide, haide, moi!

  4
 • Ita

  5
 • Iu anchisisi lea feta romina

  6
 • Lai tiner picurare

  7
 • Maria

  8
 • Nafimat mata lea feata

  9
 • Nica tahina Lenca

  10
 • Nu te-aspari feata nica

  11
 • Primuveara, primuveara

  12
 • Prindu seara-si-asearnoaptea

  13
 • S-iaram un pui azbuirator

  14
 • Vrutlu ni - angrapsi

  15